Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Παρουσίαση βιβλίου - Βιωματικό Σεμινάριο

Παρουσίαση βιβλίου
«Θεωρία της Μουσικής, σολφέζ, καλλιέργεια ακουστικών ικανοτήτων»

Βιωματικό Σεμινάριο:
«Πρόταση διδασκαλίας Θεωρίας της Μουσικής - σολφέζ- dictée (καλλιέργειας της ακοής) και εφαρμογή της στην επίλυση προβλημάτων κατά την εκμάθηση μουσικού οργάνου»


Εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου
Ελεύθερη είσοδος


Το σεμινάριο αφορά και τους καθηγητές μουσικών οργάνων γιατί θα γίνει εφαρμογή διαφόρων ειδών ασκήσεων στη διδασκαλία μουσικού οργάνου για την αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων π.χ. έλλειψη ρυθμικής ακρίβειας και σταθερότητας, μνήμης, αίσθησης του μέτρου, κ.τ.λ.

Στο βιωματικό σεμινάριο:

 • Θα γίνει πρόταση διδασκαλίας της θεωρίας – σολφέζ – καλλιέργειας ακουστικών ικανοτήτων ως αδιαίρετη ενότητα
 • Θα παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες κατηγορίες- είδη ασκήσεων θεωρητικών, ρυθμικών και καλλιέργειας της ακοής
 • Θα γίνει εφαρμογή διαφόρων ειδών ασκήσεων στη διδασκαλία μουσικού οργάνου για την αντιμετώπιση διαφόρων συχνών προβλημάτων π.χ. έλλειψη ρυθμικής ακρίβειας και σταθερότητας, μνήμης, αίσθησης του μέτρου, κ.τ.λ.
 • Θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη διδασκαλία του μελωδικού σολφέζ και θα προταθούν ιδέες εναρμόνισης και συνοδείας στο πιάνο ή σε άλλο πολυφωνικό όργανο
 • Θα πραγματοποιηθεί ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων προκειμένου να παρουσιαστούν οι τρόποι εφαρμογής των διαφόρων ασκήσεων.

  Πρόγραμμα παρουσίασης βιβλίου - βιωματικού σεμιναρίου:

  Κέρκυρα -Κυριακή 23/09/07
  Κτήριο Φιλαρμονικής Ένωσης « Ο Καποδίστριας» (Τηλ: 26610 33990)
  18.30- 19.00 παρουσίαση βιβλίου
  19.00- 19.30 διάλειμμα
  19.30- 21.00 έναρξη σεμιναρίου
  21.00- 21.30 συζήτηση

  Βόλος -Τετάρτη 26/09/07
  Ωδείο Φουντούλη (Λώρη 3, Τηλ: 24210 39930)
  18.00- 18.30 παρουσίαση βιβλίου
  18.30- 19.00 διάλειμμα
  19.00- 20.30 έναρξη σεμιναρίου
  20.30- 21.00 συζήτηση


  Λάρισα -Πέμπτη 27/09/07
  Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας (Θεοφράστου 62-64, Τηλ: 2410 670917)
  18.00- 18.30 παρουσίαση βιβλίου
  18.30- 19.00 διάλειμμα
  19.00- 20.30 έναρξη σεμιναρίου
  20.30- 21.00 συζήτηση

  Κατερίνη –Παρασκευή 28/09/07
  Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης (16ης Οκτωβρίου, Τηλ: 23510 21155)
  18.00- 18.30 παρουσίαση βιβλίου
  18.30- 19.00 διάλειμμα
  19.00- 20.30 έναρξη σεμιναρίου
  20.30- 21.00 συζήτηση


  Αθήνα –Σάββατο 29/09/07
  Ωδείο Φ. Νάκας (Ιποκράτους 41, Τηλ: 210 3634000)
  10.30- 11.00 παρουσίαση βιβλίου
  11.00- 11.30 διάλειμμα
  11.30- 13.00 έναρξη σεμιναρίου
  13.00- 13.30 συζήτηση

  Θεσσαλονίκη – Κυριακή 30/09/07
  Δημοτικό Ωδείο Αγίου Παύλου (Πρ. Β. Μυρώνη 2, Τηλ: 2310 210679)
  10.00- 10.30 παρουσίαση βιβλίου
  10.30- 11.00 διάλειμμα
  11.00- 12.30 έναρξη σεμιναρίου
  12.30- 13.00 συζήτηση


  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
  e-mail:
  chrisa-k@otenet.gr

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008


Θεσσαλονίκη, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008 Ωδείο Φ. Νάκα
(Ν. Πλαστήρα 47, Χαριλάου -Τηλ :2310 320560)

10.00 – 10.30 παρουσίαση βιβλίου
10.30 – 11.00 διάλειμμα
11.00 – 13.30 έναρξη σεμιναρίου
13.30 – 13.45 συζήτηση


Βιωματικό Σεμινάριο:
«Πρόταση διδασκαλίας Θεωρίας της Μουσικής - σολφέζ- καλλιέργειας της ακοής και εφαρμογή της στην επίλυση προβλημάτων κατά την εκμάθηση μουσικού οργάνου»
Εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.